Kiemelt kép

Mozgásterápia

A mozgásterápiákról általánosan

Szenzomotoros tréning

Egy fejlesztő módszer, amely a gyermek születésétől kb. tíz-tizenkét éves koráig alkalmas az idegrendszeri éretlenség tüneteinek csökkentésére. Az idegrendszeri éretlenség nem ritka dolog, minden harmadik gyerek lehet érintett, a tünetek pedig nagyon sokszínűek. A tanulási zavarok döntő többségében éppen az idegrender nem megfelelő érettsége, nem megfelelő szervezettsége és esetleg annak sérülése miatt alakulnak ki.

A szenzomotoros terápiával az érési folyamatokat tudjuk beindítani.  "Szenzo-" azt jelenti, hogy érző, először az érzőpályák működését serkentjük, ezáltal javul a hallásfigyelem, látásfigyelem, egyensúlyérzék, izomtónus, s emellett vagy ezt követően a "motoros", mozgást kivitelező rendszer működését javítjuk a módszer segítségével. Egyszerűbben megfogalmazva a környezetünkből érkező hatásokat az előre megtervezett mozgáson keresztül rendszerezzük, és így fejlesztő hatást érhetünk el az idegrendszerben.

Regressziós szemlélettel dolgozunk, olyan ingerek pótlására törekszünk, amelyek a gyermek korábbi életszakaszában kimaradtak, vagy nem voltak elegendőek a fejlődés lépcsőfokainak megszilárdulásához. Olyan gyakorlatok vannak a feladatsorban, amelyek segítségével sok tapasztalatot szerez a gyermek a legkülönfélébb helyzetekben. Ezek segítségével igyekszünk „bekapcsolni” az agy azon részeit is, amelyek eltérően működnek.

Számos szenzomotoros terápia közül a TSMT azért egyedi, mert...

 • 3 hónapos kortól egészen 12 éves korig egy nagyon komoly vizsgálati módszeren alapuló terápiás lehetéséget kínál a gyermek fejlesztésére (vannak esetek, amikor felnőtt, agyi sérült embereknek is nagy segítség volt a TSMT, de az idegrendszer rugalmassága miatt leginkább a fiatalabb korosztálynál alkalmazzuk ezt a módszert).

 • Lakatos Katalin Phd. egyéni, otthon végezhető változatot és emellett csoportos terápiát is kidolgozott a kívánt eredmény elérése érdekében. Természetesen minden eset más, így a szülővel megbeszélve, szakmai szempontok és a családi lehetőségek alapján döntjük el, melyik terápia lenne a legmegfelelőbb a gyermeke számára.

 • Nagyon komplex fejlesztő módszer! A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik. A terápiában kiemelt szerepet kapnak az elemi mozgásformák, kúszás, mászás újraélése, újratanítása, a csecsemőkori primitív reflexek leépítése, mellyel megalapozzuk a magasabb rendű mozgásformák kialakulását, rendeződését.

 • Kérem, az indokok felsorolásakor, végezetül engedjenek meg egy személyes megjegyzést! Tanulmányaim során sok terápiával találkoztam, amelyekkel valóban sikeresen lehet segíteni a gyermek képességeinek fejlesztésében. Ám a TSMT az a terápia, amely önmagában alkalmas arra, hogy az idegrendszerben beindítson pozitív változásokat, s egyúttal a legkülönbözőbb területeken komoly fejlődés érhető el a gyermeknél. Nem csodaszer, hiszen vannak esetek, amikor nem a TSMT a legalkalmasabb segítség, de megfelelően alkalmazva eredményes, komplex és eredeti. Más mozgásterápiás eljárást is elvégeztem, de ezen a terápiás módszeren keresztül tudtam a gyermekek fejlesztésében a leghatékonyabban segíteni (pl. beszédindítás, mozgáskoordinációs problémák, éretlenségi tünetek, tanulási problémák...).A következőkben azt szeretném felsorolni, milyen tünetek esetén gondoljunk a TSMT terápiára.

Csecsemőkor (0-1 év)

 • -„lusta” szopó, szopási nehézségek
 • nem egyformán használja a jobb és bal oldalát
 • nehezen nyugtatható meg, több órán keresztül sír
 • kimaradt a kúszás vagy a mászás, nem szabályosan kúszott, mászott, későn jár el
 • nem nyúl tárgyakért fél éves kora után sem
 • nem gőgicsél huzamosabb ideig
 • nem mosolyog vissza, nem érdeklik a személyek, tárgyak
 • izomtónus eltérések

Kisdedkor (1-3 év)

 • nagyon akaratos, nem fogad szót
 • tiltás meg nem értése, be nem tartása
 • dührohamok, agresszió
 • „mintha nem hallana”
 • későn kezd beszélni (szavak, tőmondatok)
 • későn lesz szobatiszta

 

Kisgyermekkor (3-7 év)

 • óvodában nehezen illeszkedik be, nem játszik a többi gyerekkel
 • nem szeret rajzolni, csak firkál
 • mozgásos játékokban ügyetlen
 • futás közben gyakran felbukik, elesik
 • egyensúlyi gyengeség
 • feladathelyzetekből kiszáll, nem teljesít
 • nem vagy nehezen fogadja el a szabályokat
 • segítségnyújtást elutasítja
 • szorongás, depresszió, fóbiák
 • egyszerre több dologra való figyelés nehézsége
 • figyelemzavar
 • hiperaktivitás
 • beszédhibák
 • autizmus spektrum zavar

Javítja  

 • mozgáskoordinációt
 • finommotorikát
 • vizuális, auditív figyelmet
 • együttműködési készséget
 • fejleszti a ritmusérzéket,
 • segít a beszédindításban, logopédiai problémáknál
 • közösségbe való beilleszkedésben
 • normalizálja az izomtónust
 • kóros reflexeket, együttmozgásokat legátolja

 

Ha szülőkben az iskolakezdést illetően vannak bizonytalanságok, kérdések, vajon tudja-e majd teljesíteni az iskola követelményeit a gyermek, kérhetik öt éves kor fölött a TSMT Állapot- és mozgásvizsgáló (AMV) tesztjének felvételét. Ez a vizsgálat öt nagy területet néz részletesen, az idegrendszer érettségét is felméri a 21 játékos feladaton keresztül. Objektív, pontozáson alapul, amiből százalékos eredményt adok. Ha ekkor derül fény hiányosságra, még van lehetőségünk azt a beiskolázásig javítani.

 

Fel↑