Kiemelt kép

Logopédia

Megkésett beszédfejlődés

Kisgyermekes anyukák egyre gyakrabban találkoznak ezzel a kifejezéssel, és  természetesen szeretnék tudni, mikortól számít a gyermek beszédfejlődése megkésettnek.  A beszéd, mint minden más képesség megjelenése, nagy szórást mutathat egyes népcsoportokat,  kulturális  közösségeket,  családi  genetikát tekintve, de fiúk és kislányok  fejlődésmenete is különbözhet.

Tudjuk, hogy a kislányok fejlettebb idegrendszerrel jönnek a világra, ezért az ő fejlődésük a kezdeti időszakban általában megelőzi a fiúkét (nagymozgás, beszédfejlődés). A fejlődésbeli eltérés az első két életévben a legszembetűnőbb, de a finommotorika és a pszichés funkciók területén egészen 10 éves korig megfigyelhető ez a különbség a két nem fejlődése között. (Természetesen mindig csak a  nagy számok átlagáról beszélünk, nem tekintve az egyéni eltéréseket.)

A következőkben szeretném ismertetni a magyar gyermekekre (fiúk és lányok együttes átlaga) jellemző beszédfejlődési ütemet.

A hangadás és beszéd fejlődése:

1-3 hónap

 • kezdetben csak síró hangot ad, később a sírás differenciálódik
 • első játékos hangpróbálgatásai: torokgangokat hallat: („k”, „g”)
 • hirtelen hangra megriad, anyja hangjára megnyugszik (viselkedése változásából látszik, hogy reagál, ha beszélnek hozzá)
 • később mások beszédére válaszolva lágy hangokkal vokalizál
 • két-három különböző hangot ad
 • gőgicsél


3-6 hó

 • a hang irányába fordítja a fejét
 • hangosan nevet
 • személyekhez gagyog
 • négy, vagy több különböző hangot képez  – (ba, da)


6-9 hó

 • fél éves kora körül 2 szótaggal gagyog (ge-ge, te-te)
 • nevére felfigyel
 • kiált, hogy figyeljenek rá
 • mosollyal és hanggal üdvözli az ismerősöket
 • az ismerős hangokat utánozni próbálja
 • négy, vagy több szótagos gagyogás (ciklizálás)

      (ma-ma-ma-ma, ba-ba-ba- ba, pa-pa-pa-pa-pa, stb)

 
9-12 hó

 • nemet int a fejével
 • gagyog, ciklizál
 • hangutánzó szavakat használ a fogalom jelölésére
 • első szavak, szómondatok megjelenése
 • mondókákat, gyermekdalokat szereti
 • a felnőttekéhez hasonló intonációt használ

12-15 hó
 • élvezi a kommunikációt, kifejező hanghordozással fenntartja a társalgás menetét
 • 3-4 szót tisztán ejt
 • 10-15 jelentéssel bíró szava van
 • szeret másoknak tárgyakat adni, esetleg hangadás kíséretében


15-18 hó

 • 6-7 szót tisztán ejt
 • hosszan, változatosan gagyog
 • szeret képeskönyvet nézegetni
 • legalább 4 tárgyat megmutat
 • képek közül néhányat megnevez
 • folyamatos szókincs-gyarapodás
 • mondókát, dallamot utánoz


18-24 hó

 • mesére figyel
 • kb. 20-25 szót tisztán ejt (az őt körülvevő személyek és tárgyak nevei,  üdvözlés, búcsúzás szavai)
 • négy, vagy több szótagú mondatot használ
 • két szavas mondatot alkot
 • beszéde egyre  változatosabb
 • dallamosabb hangszín


2-3 évig

 • szókincs kb. 200 szó
 • 3-4 szavas mondatok
 • saját magáról 3. személyben beszél
 • Mi ez? –  korszak
 • egyszerű kérdésekre felel
 • dolgokat, testrészeket megnevez
 • többes  számot, birtokos ragokat, névmásokat használ
 • egyszerű mondókákat mond
 • játékát hangadással kíséri
 • beszéde többnyire érthető
 • másokkal társalog

A megkésett beszédfejlődés hátterében leggyakrabban az idegrendszer érésének problémája áll. A fejlesztés komplex formában a leghatékonyabb.
A beszédindítást nagyon jól elősegítik a szenzoros integrációs terápiák (TSMT, HRG,  Ayres terápia),  mindezek beszédindító terápiával, játékos figyelem-fejlesztéssel kiegészítve.

A beszéd fejlődésének nem kedvez a modern életvitelhez már annyira hozzátartozó „háttér TV-zés, rádiózás, zenehallgatás”. A gyermek az anyanyelve szavait  gyakorlatilag  egy állandó háttérzajból kénytelen kiszűrni és beazonosítani.  Az is tapasztalat, hogy a beszéd-tanítást gyakran rábízzuk a televízióra, a hangos mesekönyvekre, a  több nyelven beszélő és éneklő  géphangú  játéktárgyakra. Egyre kevesebbet vesszük ölünkbe a kicsiket és mondókázunk, éneklünk velük. Lassan elfelejtjük a lovagoltató, höcögtető, hintáztató, ököl-ütögető versikéket. (A baba-mama foglalkozásokon a népi játékokat, lovagoltatókat, mondókákat vesszük elő hétről hétre, a fejlesztomuhely.blogspot.hu oldalamon pedig sok egyéb mondókát is összegyűjtöttem!)

Amennyiben kisebb-nagyobb lemaradás, késés tapasztalható a gyermek beszédfejlődésében, először egy  rutin hallásvizsgálatot javaslok. Amennyiben a hallása ép a gyermeknek, kezdetben próbálkozhatunk a játékos, egymásra figyelős, mondókás beszédfejlesztéssel (akár otthon a gyermekkel, vagy szervezett formában a baba-mama foglalkozásokon, amelyet már említettem). Ha az elmaradás nagyobb mértékű, mindenképpen érdemes korai fejlesztő és logopédus szakemberhez fordulni.

Vizsgálatra, terápiára jelentkezni lehetőség van a Fejlesztő Műhelyben is, érdeklődjön időpontért a KAPCSOLATOK menüpontban megadott elérhetőségek egyikén!

Fel↑